Najnov寤 tovar

BLZ4 vodeodoln 隘ltovka s reflexnm 靖癃om

Vodeodoln a priedu雉 隘ltovka s Osmotechovou membr嫕ou a prikrvkou na u隘. 姆ltovka m obojstrann, reflexn vrchn vrstvu.

  Cena: € 27.00
Detail produktu

Nohavice SUPERIOR - HART

仟hk, tich nohavice pre maxim嫮nu slobodu pohybu. Predn strana zosilnen Armotexom.
Odn璥ate登 traky.
Vodeodoln a priedu雉.

  Cena: € 124.00
Detail produktu

Klobk zaja鋱a srs

Ve痠i elegantn klobk

  Cena: € 61.41
Detail produktu

姆ltovka TIMES BLAZE - HART

Nastavite登 ve痘os.

  Cena: € 8.75
Detail produktu

Walther P99

Walther P99, 9mm Luger. Ergonomick zbra na 雷ort aj obranu. Jedn sa o zbra pou橙van, no vo vbornej kond獳ii.

  Cena: € 460.00
Detail produktu

Alfa 6mm Flobert

  Cena: € 277.81
Detail produktu

Polybrush ko鈹la GEOFF Anderson zelen dlh ruk嫛

Absoltne tich, rchloschnca a nekr鋱v ko鈹琦 POLYBRUSH™ odoln vo鋱 bodnutiu hmyzom,(neprepichnute登 kom嫫om).


  Cena: € 87.00
Detail produktu

OUTLAST ko鈹琦 GEOFF Anderson dlh ruk嫛 sivast

Vlastnosti a benefity (vyhody)
Vyva骷je teplotu - Zvy靴je komfort
Chladn na pocit, svie靠 na dotyk - Zni骷je potenie
Absorbuje prebyto鋝e teplo - Obmedzuje prehrievanie
Uchov嫛a teplo - Udrziava 蒼 v teple
Prep劂a teplo - Udr養ava 蒼 v chlade
Oku nevidite登a, mikroskopick ve痘os - Nemen vzh琦d, kone鋝嶭o produktu
粞inkuje v akomko硝ek prostred - Univerz嫮na
Aplikovate登 na rozli鋝 tkaniny - Ponka variabilnos
Dynamick vyrovn嫛anie - Cel de, cel noc… 24hod璯/7dn... Ko鈹琦 je rchloschnca a nekr鋱v ne頡hl sa. Oble鋀nie pre po發vn璭ov, rybarske oblecenie, outdoor oble鋀nie,oblecenie na volny 醀s, be駐 denn nosenie, Po發vn獳tvo, Rybolov, turistika, outdoor, cykloturistika, technicko - pracovn vyu養tie

Farby: zelenkav, sivast
Ve痘osti: XS – XXXL

  Cena: € 87.00
Detail produktu

Polybrush ko鈹la GEOFF Anderson cementov dlh ruk嫛

Ryb嫫ska - po發vn獳ka ko鈹琦 100% odolnos vo鋱 hmyzu – neprepichne kom嫫, ventila鋝 otvory, pot odv墂zajca sie褂van pod寤vka, vrecko so zipsom, zaistenie ruk嫛ov gomb璭om. Extr幦ne odoln opotrebeniu. rchloschnca, nekr鋱v, ne頡hl sa, UV ochrana.

  Cena: € 87.00
Detail produktu

GEOFF ko鈹琦 MORADA dlh ruk嫛 cactus

Silkwind™ materi嫮 je vzdu雉, vysok stupe ochrany proti UV 養areniu, vlhkos z poko餒y je rchlo odparen.Ko鈹琦 je rchloschnca a nekr鋱v ne頡hl sa. ve痘 ventila鋝 otvory, priestrann vreck, zap璯anie vyhrnutch ruk嫛ov na gomb璭.
ve痘osti: XS, S

  Cena: € 87.00
Detail produktu

GEOFF ko鈹琦 MORADA dlh ruk嫛 cactus

Ko鈹琦 je rchloschnca a nekr鋱v ne頡hl sa. 妳ortov ko鈹le Morada™s vyroben zo Silkwind™- multifunk鋝ej tkaniny
v zlo頡n 15% polyester a 85% nylon.Silkwind™ materi嫮 je vysoko vzdu雉 a poskytuje vysok stupe ochrany proti UV 養areniu.V鈹tka vlhkos z poko餒y je rchlo pren廜an na vrchn 醀s materi嫮u a ve痠i rchlo odparen.Ko鈹琦 je rchloschnca a nekr鋱v ne頡hl sa.Silkwind™ je jemn a ve痠i 琦hk a tenk materi嫮. P盭oben璥 jemnch vl嫜ien sa v tejto ko鈹li c癃ite ve痠i pohodlne.

  Cena: € 87.00
Detail produktu

Nohavice ARTIKA-T - HART

Obojstrann, ne靴劂av, vodeodoln a priedu雉 nohavice. Vyu橙van v lese aj v snehovch podmienkach. Pri vrobe sa vyu橙vaj mikrovl嫜na Beyond Vision BIG GAME a TUNDRA.
Vysok vodeodolnos (8000 mm).

Komplet tvoria s kab嫢om ARTIKA-J.

  Cena: € 179.00
Detail produktu